Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Kwestie Ochrony i zaufania poufności Państwa danych osobowych jest dla nas niezmiernie istotna. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem z usług Thebooks.pl poprzez serwis internetowy.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest sklep Thebooks.pl Paweł Woźniak z siedzibą pod adresem Puławska 140 lok. 56, 02 - 624 Warszawa. NIP: 9512234390.

Państwa dane osobowe zbierane przez Thebooks.pl za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwanym potocznie Rodo.

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna.

Państwa dane osobowe są zbierane w przypadku:

 1. Rejestracji konta w serwisie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i jego zarządzaniem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Kontaktu z Państwa strony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wtedy zostanie nam oczywiście przekazany Państwa adres e-mail oraz inne dane np. niezbędne do realizacji zamówienia lub złożenia reklamacji. Podstawa prawna: zgoda wynikająca z  zainicjowania przez Państwa kontaktu:(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Uwaga: Nie prowadzimy newslettera oraz nie używamy Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych oraz czas ich przechowywania

Dane osobowe są powierzane następującym podmiotom:

 1. Podmiotowi obsługującemu hosting naszego serwera oraz obsługującemu naszą pocztę elektroniczną.
 2. Podmiotowi prowadzącego naszą księgowość.
 3. Podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne.
 4. Podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Przede wszystkim Poczta Polska oraz okazjonalnie InPost i Paczka w Ruchu.

Państwa dane osobowe przechowywane są:

 1. W przypadku danych związanych ze złożeniem zamówienia Państwa dane osobowe są przetwarzane są przez Thebooks.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 2. W przypadku danych związanych z założeniem konta, dane zawarte na koncie będą przetwarzane przez czas użytkowania konta. Dane zostaną usunięte kiedy podejmiesz decyzję o usunięciu konta.
 3. W przypadku kontaktu e - mail treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Mechanizm Cookies

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one Thebooks.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystanie. Mogą Państwo nie wyrazić na to zgody. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Wykorzystywane przez serwis Thebooks.pl pliki Cookies mają następujący charakter:

 1. Cookies wewnętrzne, pliki zamieszczane i odczytywane z Państwa urządzenia przez system teleinformatyczny Serwisu, Cookies wewnętrzne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika.
 2. Cookies zewnętrzne,  pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne następujących Serwisów zewnętrznych:
 1.  Google Analytics, Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witrynami klientów Google Analytics. Użytkownicy mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie lub usunąć wybrane z nich. Google Analytics obsługuje też opcjonalny dodatek (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Uwaga: dodatek wyłącza tylko pomiary Google Analytics.
 2. Media Społecznościowe (Facebook, Instagram),
 3. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają.

Prawa osób których dane dotyczą.

Jako Użytkownicy mają Państwo następujące prawa:

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 3. Prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Thebooks.pl może zachować jednak pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe);Uzyskać kopię swoich danych osobowych
 1. Prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 2. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw lub w razie jakichkolwiek wątpliwości/skarg/zapytań/wniosków dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: pawelwozniak@thebooks.pl

Zmiany Polityki Prywatności

W przypadku aktualizacji Polityki prywatności, będziecie Państwo o tym informowani wyraźnym i rzucającym się w oczy komunikatem na stronie.